Lekkage-Loodgieter Zaandam
06 40215889

Lekdetectie

06 40215889

Lekdetectie

Vermoed u een lekkage?

Lekdetectie voordelen

Zelfs een klein lek kan grote gevolgen hebben, vooral als de exacte oorzaak van het lek onbekend is. Een lekdetectietest kan de oplossing zijn om de bron van het lek te achterhalen. Zonder hacking of sabotage kunnen leklocaties worden geïdentificeerd, waardoor experts de gewenste reparatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren.

Wilt u een afspraak inplannen met één van onze loodgieters? Wij horen graag meer informatie over uw lekkage. Tevens willen wij u vragen om ons foto's te sturen, zodat wij de situatie goed kunnen beoordelen. Bij voldoende informatie komt er een loodgieter bij u langs met de juiste materialen en apparatuur. Dit bespaart tijd en geld.

Afvoer lekkage

Afvoeren raken snel verstopt en het water zoekt altijd een afvoer, maar ook een kapotte afvoer kan lekkage veroorzaken. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van regenlekken, waaronder wegenaanleg, renovatiewerkzaamheden en bodemdaling. Een Rioolinspectie kan lekkages in uw riool- of afvoerleidingen opsporen. Rioolinspecties kunnen worden uitgevoerd met behulp van camera-inspecties of rookinspecties. Als uw afvoer lekt en u niet zeker weet welke afvoer lekt, kunt u kleurstof gebruiken om vast te stellen welke afvoer lekt. Hierdoor kunnen experts alle gebreken identificeren en reparaties op de juiste plaats uitvoeren. Omdat er geen onnodige leidingen hoeven te worden uitgegraven, kunt u veel geld besparen op reparatiewerkzaamheden.

CV lekkage

Neemt u regelmatig een koude douche omdat de waterdruk in uw centrale verwarming weer is gedaald? Moet u regelmatig water bijvullen, maar is er nergens een druppel water te vinden? de warmtewisselaar in de ketel. Als dit niet mogelijk is, zit er mogelijk ergens een lek in de leiding. Om dit lek op te sporen is infrarood- of testgaslekdetectie een goede oplossing. Een loodgieter kan speciale reparaties aan uw leidingen uitvoeren om verdere waterschade te voorkomen.

Gaslek?

Ruikt u gas in uw woning of heeft u bij het plaatsen van een slimme meter een gaslek ontdekt? Wanneer er zich een gaslek voordoet, moet u direct maatregelen nemen om een ​​gevaarlijke situatie te voorkomen. Om uw veiligheid te garanderen, moeten gaslekken zo snel mogelijk worden opgespoord en gerepareerd. Een professional kan vaststellen of een gasleiding een gaslek heeft door een druktest op de gasleiding uit te voeren. Dit gebeurt met behulp van een gasdrukmeter, waarmee de drukval in gasleidingen kan worden gemeten.

Vloerverwarming lekkage

Ook bij vloerverwarming kunt u lekkages opsporen zonder de vloer te beschadigen. Lekkage kan worden vastgesteld met behulp van een thermografisch apparaat. Er gaat slechts een klein gedeelte van de vloer open, wat een groot verschil kan maken in de reparatiekosten.

Lekkage aan waterleiding

Vaak ontdek je lekkages door kringen in het plafond, loslatend behang of vochtige plekken op de muren. Of een buurman klaagt over waterschade in uw huis. Zichtbare schade zegt echter niets over de bron van het lek, omdat er water doorheen ‘kruipt’. Lekdetectie is een goede optie om te voorkomen dat uw muren op de verkeerde plek scheuren. Nauwkeurige identificatie van de bron kan bijvoorbeeld met behulp van infraroodtechnologie. Hierdoor kunnen reparatiewerkzaamheden doelgericht worden uitgevoerd, waardoor u geld bespaart.

Heeft u stankoverlast?

Heeft u nare geurtjes of overlast opgemerkt in uw woning? Dit kan erg vervelend zijn, maar ook hier is lekdetectie de oplossing. Als u rioollucht ruikt, is uw eerste gedachte waarschijnlijk een rioolprobleem, maar dat is niet altijd het geval. Structurele gebreken, vocht en schimmel kunnen ook geurtjes veroorzaken. Detectie kan worden gedaan door middel van een rooktest, waarmee defecten in afvoerleidingen kunnen worden opgespoord. Camera- en infraroodinspectieopties zijn ook beschikbaar. Zodra de oorzaak van het probleem is vastgesteld, kunnen de reparatiewerkzaamheden beginnen.

Vraag een loodgieter bij jou in de buurt aan

06 40215889

Loodgieter services Zaandam

Klaar om te beginnen?

06 40215889